SOUSTRUŽENÍ

 
  Ekonomičtější destičky pro ISO soustružení

- výrazná úspora nákladů
- široký rozsah geometrií, utvařečů, rádiusů na rohu
  a také jakosti karbidů

 
  ISO destičky VNGU

- obrábění hliníkových kol